Η Γαλικία μπορεί να είναι μια περιοχή από τα γνωστά τουριστικά ισπανικά κυκλώματα και, κατά κάποιον τρόπο, θα ήταν καλό να το αφήσουμε έτσι. Έχει μια τραχιά φύση που αναμένεται να εξερευνηθεί που μερικές φορές μας χαροποιεί με εκπληκτικές συλλήψεις όπως αυτή που εκπέμπει μακρά έκθεση. Αυτή η φωτογραφία λήφθηκε σε ένα "μυστικό" σημείο κοντά στο Corrubedo της Γαλικίας.

Κοντά στο Corrubedo της Γαλικίας

Σας ευχαριστώ για τον Inma Gregorio του A World να ταξιδέψει για άδεια να επαναπαραγάγει την εικόνα.


Charming The Poles - The Central Powers Look For New Allies I THE GREAT WAR Week 120 - Σεπτέμβριος 2020